Maxigra Go 25mg 8 tabl. do rozgryzania i żucia

22,99

Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. Produkt leczniczy Maxigra Go jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxigra Go niezbędna jest stymulacja seksualna.Wskazania: Zaburzenia wzwodu u dorosłych mężczyzn.Skład: 1 tabletka do rozgryzania i żucia zawiera: substancję czynną: syldenafil 25 mg tworzącego się in situ z 35,12 mg syldenafilu cytrynianu. Pozostałe składniki: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do regulacji pH) lub kwas solny (do regulacji pH).Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do terapii zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Maxigra Go jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia sercowego oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.Działania niepożądane: Maxigra Go jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Maxigra Go i niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej: reakcji alergicznej objawiającej się nagłym, świszczącym oddechem, trudnościami w oddychaniu lub zawrotami głowy, obrzękiem powiek, twarzy, ust lub gardła, bólów w klatce piersiowej, nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodów; w przypadku gdy wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nagłego pogorszenia lub utraty wzroku, ciężkich reakcji skórnych objawiający się ciężkim łuszczeniem i obrzękiem skóry, powstawaniem pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu oraz gorączką, napadów padaczkowych lub drgawek. Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci. U większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem syldenafilu i nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku zawierającego syldenafil. Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy. Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, niestrawność, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy. Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia. Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.Ostrzeżenia: Lek nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie występują zaburzenia erekcji. Przed zastosowaniem leku należy dokładnie przeczytać ulotkę oraz zapoznać się z dołączonym do opakowania „Informatorem dla pacjenta”. W celu bezpiecznego zastosowania leku należy odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w informatorze. Rozpoczęcie stosowania leku należy omówić z lekarzem lub farmaceutą w szczególności w przypadku: niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, białaczki, szpiczaka mnogiego, anatomicznego zniekształcenia prącia lub choroby Peyroniego, dolegliwości ze strony serca (lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną), choroby wrzodowej, zaburzeń krzepnięcia, w tym hemofilii, zaburzeń czynności nerek lub wątroby. W przypadku wystąpienia nagłego pogorszenia widzenia lub nagłej utraty wzroku należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Leku nie należy stosować jednocześnie z: innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu, terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami fosfodiesterazy typu 5, np. tadalafil. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej należy poinformować lekarza o zażyciu leku Maxigra Go oraz godzinie jego zażycia. Lek zawiera: aspartam (źródło fenyloalaniny), co należy uwzględnić u pacjentów cierpiących na fenyloketonurię, laktozę, co należy uwzględnić u pacjentów ze stwierdzoną wcześniej nietolerancją niektórych cukrów. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Lek może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.Sposób przechowywania: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.Stosowanie: Dorośli: 1 tabletka (25 mg) na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Leku nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie prowadzi do zwiększenia skuteczności leku. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe oraz w przypadku gdy po zastosowaniu leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Czas, po którym występuje działanie leku Maxigra Go, jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

ZF Polpharma S.A.

biegunka u dziecka domowe sposoby, koslawosc kolan, grejfrut wlasciwosci, revitax szampon, syrop z dziurawca, finxta ulotka, rak trzonu macicy gdzie daje przerzuty, tabletki disulfiram cena, maść na ostrogi piętowe apteka, butelka nuk 0 6, choroba dziecka, apteki internetowe leki na receptę, ziołowe leki na cholesterol

yyyyy